Wat wij doen2018-03-25T12:35:08+00:00

Wat wij doen

Zonneschijn Zorg is opgericht vanuit de overtuiging dat het bieden van begeleiding niet enkel beter, maar ook anders kan. Iedere persoon beschikt over kwaliteiten en mogelijkheden. Door te investeren in het contact met de cliënt en zich niet enkel te richten op de problematiek en tekortkomingen, worden uitdagingen aangegaan en doelen bereikt.

Wij werken met een ervaren, enthousiast en gedreven team van ambulant begeleiders. De begeleiders hebben ruime kennis en ervaring in het begeleiden van jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Wij vinden het belangrijk dat de eigen kennis, kwaliteiten en ervaringen in het werk met elkaar worden gedeeld.

Zonneschijn Zorg beschikt over een psycholoog die meedenkt bij complexe problematiek en casuïstiek. Er is een nauwe samenwerking indien nodig met een zelfstandig gevestigde GZ psycholoog.

Zonneschijn Zorg biedt informatie, advies en begeleiding op de verschillende leefgebieden van de cliënt en kent hierdoor een breed karakter. Niets is bij Zonneschijn Zorg vanzelfsprekend, iedere vraag is een uitdaging!

Appartementen

Onze organisatie beschikt over diverse appartementen welke geschikt zijn voor ambulante begeleiding. Wij kunnen door ons grote netwerk op zeer korte termijn een geschikt appartement vinden voor onze cliënten. De cliënt krijgt een mentor aangewezen welke meerdere malen langs komt per week voor ondersteuning en begeleiding in het dagelijks leven.

Studio’s

Tevens beschikken wij over diverse studio’s welke geschikt zijn voor ambulante begeleiding. Wij kunnen door ons grote netwerk op zeer korte termijn een geschikte studio vinden voor onze cliënten. De cliënt krijgt een mentor aangewezen welke meerdere malen langs komt per week voor ondersteuning en begeleiding in het dagelijks leven.

Ondersteunen

Wij hebben meerdere mentoren tot onze beschikking welke gespecialiseerd zijn in het ondersteunen van cliënten in het dagelijks leven en ook bij specifieke doelgroepen. Enkele voorbeelden uit de praktijk hiervan zijn: licht verstandelijke beperking en eventuele gedrags- of psychosociale problemen, communicatie, leer- en opvoedingsproblemen, ernstige gedragsproblemen.

Begeleiding

Zonneschijn Zorg heeft meerdere mentoren tot haar beschikking welke gespecialiseerd zijn in het begeleiden van cliënten in het dagelijks leven en ook bij specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld het oefenen en toepassen in de praktijk van hoe de cliënt om kan gaan met een vervelende situatie, zowel uit het verleden als in de toekomst, door middel van onze sport en bewegen rollenspel.