Zonneschijn Jeugd Hulpverlening B.V.

Onze doelgroepen

De doelgroep van Zonneschijn Jeugd Hulpverlening zijn jongeren vanaf 13 jaar en jongvolwassenen vanaf 18 jaar met een (licht) verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Denk hierbij aan ADHD en andere stoornissen in het autistisch spectrum, oppositioneel opstandige gedragsstoornis, hechtingsstoornis enzovoorts.

De jongeren vanaf 13 jaar hoeven niet altijd uit een problematische opvoedingssituatie te komen. Wij staan ook klaar voor jongvolwassenen waarbij het allemaal net teveel wordt of bij jongeren die met zichzelf in de knel komen te zitten. Dit kan diverse oorzaken hebben, denk bijvoorbeeld aan jongeren die uit een gespannen thuissituatie komen, jongeren die uit het lover boy circuit komen of te kampen hebben met een identiteitscrisis.

Zonneschijn Zorg is er om juist die jongeren vanaf 13 jaar zo goed mogelijk te begeleiden naar hun toekomst. Wij die jongeren vanaf 13 jaar begeleiden naar een plek waar ze uiteindelijk hun leven kunnen leven, zoals het bedoeld is.

Meidengroep

Vanuit Zonneschijnzorg hebben wij een meidengroep opgericht specifiek ingericht op de behoeften van onze doelgroep. Onze doelgroep bestaat uit meiden met de leeftijd tussen 15 jaar en 30 jaar. De meidengroep bestaat uit alleen vrouwelijke begeleiders, zodat de jongeren een langere drempel ervaren in hun trajecten.

De meidengroep is bedoeld als uiteindelijk een tijdelijke vangnet waar zij leren om te gaan met hun problematieken en waar zij hun vaardigheden verder zullen ontwikkelen. Dit met het oog op een toekomstige terugkeer naar het thuisfront of het zelfstandig wonen. 

Vanuit Zonneschijnzorg gaan wij uit van de krachten en vaardigheden van onze jongeren. Wij zullen ondersteuning bieden die de jongeren nodig hebben om deze vaardigheden verder te ontwikkelen. De woning is volledig gemeubileerd en ingericht met het oog op het creëren van een huiselijke sfeer.

Wij willen de jongeren ten slotte een veilige haven bieden in hun realiteit van problemen en moeilijkheden. Hiernaast bieden wij ook voor onze jongeren zowel intern en extern dagbestedingen/school aan.

Jongeren met emotionele en gedragsproblemen

Zonneschijn Zorg is er voor jongeren vanaf 13 jaar die worstelen met emotionele en gedragsproblemen. Onze programma’s richten zich op emotionele expressie en het aanleren van effectieve copingstrategieën, met als doel het opbouwen van zelfvertrouwen en positieve sociale interacties.

Jongeren met leerproblemen

Wij ondersteunen jongeren vanaf 13 jaar met leerproblemen door educatieve strategieën en hulpmiddelen aan te bieden die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften, met het doel hun leerervaring te verbeteren en hen te helpen slagen.

Jongvolwassenen en zelfstandigheid

Onze programma’s voor jongeren vanaf 13 jaar focussen op de essentiële levensvaardigheden die nodig zijn voor zelfstandig leven, van financieel beheer tot persoonlijke verzorging, ter ondersteuning van hun overgang naar onafhankelijkheid.

Jongeren uit complexe gezinssituaties

We bieden specifieke ondersteuning voor jongeren afkomstig uit complexe gezinssituaties, gericht op het stabiliseren van hun omgeving en het bevorderen van positieve familierelaties en persoonlijke groei.

Ondersteuning voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling

Zonneschijn Zorg biedt ook ambulante hulp aan vluchtelingenjongeren die onze steun nodig hebben. We erkennen de unieke uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden en bieden specifieke programma’s gericht op hun integratie, welzijn en zelfredzaamheid. Door een veilige en ondersteunende omgeving te bieden, helpen we hen om een nieuw begin te maken en hun potentieel in hun nieuwe thuisland te realiseren.

Zonneschijn Zorg zet zich in voor het ondersteunen van elke jongere, rekening houdend met hun individuele situatie en behoeften, om hen te helpen hun potentieel te realiseren.

Meer informatie nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op.